Japanese Verb Conjunctions

Övningen är skapad 2018-09-23 av Veritaz. Antal frågor: 63.
Välj frågor (63)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • warawa laugh (1)
 • warai laugh (2)
 • warau laugh (3)
 • warae laugh (4)
 • waraou laugh (5)
 • waratte laugh (6)
 • waratta laugh (7)
 • mota have (1)
 • mochi have (2)
 • motsu have (3)
 • mote have (4)
 • motou have (5)
 • motte have (6)
 • motta have (7)
 • shira know (1)
 • shiri know (2)
 • shiru know (3)
 • shire know (4)
 • shirou know (5)
 • shitte know (6)
 • shitta know (7)
 • manaba study (1)
 • manabi study (2)
 • manabu study (3)
 • manabe study (4)
 • manabou study (5)
 • manande study (6)
 • mananda study (7)
 • yoma read (1)
 • yomi read (2)
 • yomu read (3)
 • yome read (4)
 • yomou read (5)
 • yonde read (6)
 • yonda read (7)
 • shina die (1)
 • shini die (2)
 • shinu die (3)
 • shine die (4)
 • shinou die (5)
 • shinde die (6)
 • shinda die (7)
 • ewokaka draw (1)
 • ewokaki draw (2)
 • ewokaku draw (3)
 • ewokake draw (4)
 • ewokakou draw (5)
 • ewokaite draw (6)
 • ewokaita draw (7)
 • oyoga swim (1)
 • oyogi swim (2)
 • oyogu swim (3)
 • oyoge swim (4)
 • oyogou swim (5)
 • oyoide swim (6)
 • oyoida swim (7)
 • omoidasa remember (1)
 • omoidashi remember (2)
 • omoidasu remember (3)
 • omoidase remember (4)
 • omoidasou remember (5)
 • omoidashite remember (6)
 • omoidashita remember (7)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/japanese-verb-conjunctions.8466064.html

Dela