Japanese Base Conjunctions

Övningen är skapad 2018-09-23 av Veritaz. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • -a +nai will not, plain negative
 • -e +ba if
 • -ou let´s
 • -te plain command
 • -te +kudasai polite command
 • -ta I have, plain past
 • -a +nakatta did not, plain past negative
 • -i +masu polite present, polite future
 • -i +mashita polite past
 • -i +masen polite negative
 • -i +masen deshita polite past negative
 • -i +tai want, plain
 • -i +tai desu want, polite
 • -e +ru can, plain
 • -e +masu can, polite
 • -te +hoshii want someone else to
 • -ta +ra if and when
 • -ta +ri suru do such thing as
 • -ou +to suru try to
 • -i noun
 • base 1 -a
 • base 2 -i
 • base 3 -u
 • base 4 -e
 • base 5 -ou
 • -tte, -tta -u, -tsu, -ru
 • -nde, -nda -bu, -mu, -nu
 • -ite, -ita -ku
 • -ide, -ida -gu
 • -shite, -shita -su

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/japanese-base-conjunctions.8380381.html

Dela