James Bond

Övningen är skapad 2019-02-20 av pialearnox. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a pop culture icon en ikon inom popkulturen
 • out of ur, ut ur
 • spy novels spionromaner
 • introduced presenterad
 • spy spion
 • famous känd
 • usually vanligtvis, brukar
 • acting like uppföra sig som
 • replaced utbytt
 • birdwatcher fågelskådare
 • reference book uppslagsbok
 • brief kort, tunn
 • masculine manlig
 • attracting dra till sig
 • handles pressure hanterar tryck, stress
 • manage klara av
 • ease lätthet
 • perform a study göra en undersökning
 • passed out tuppat av
 • disease sjukdom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/james-bond.8910402.html

Dela