JägarProv

Övningen är skapad 2018-05-17 av vante. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Anläggning Moment när man lyfter vapen till axel
 • Anslag När kulan träffar målet
 • Anslagsenergi Kulans rörelseenergi vid träff, Joule
 • Avancering Jakthund på förarens kommando rusar fram och reser fågel
 • Avfångst Avlivning av ett skadeskjutet djur
 • Avhopp Tvärt sidohopp
 • Avskjutning Beskattning av viltstammar
 • Bakpass En jägares placering bakom drevkedjan
 • Beskattning Den årliga avskjutningen av jaktbara viltarter
 • Bockbössa Dubbelpipigt hagel pipor över vvarandra.
 • Bog Drevkedjans första uppställningsplats
 • Boghalt Stopplinje för drevfolket.
 • Botten Delen av drevområdet som ligger närmast bogen
 • Brenneke Hagelammo som i Sverige används enkelpipa Slug
 • Brunsten Den tid då däggdjurshonor är parningsvilliga
 • Bukta Ett djur som drivs framåt av hund springer av och an
 • Bulvan Konstgjord fågel på land
 • Biotop En typ av omgicning med naturliga gränser
 • Cervin älghorn utan skovel (gren, stånghorn)
 • Cylinderborrning Hagelpipa utan trångborrning
 • Diopter Ett annat ord för hålsikte
 • Drilling Vapen med 3 pipor
 • Drivande hund Stövare, Drever, Tax
 • Dötappt När drivande hund inte klarar av en tappt. (tappat vittring)
 • Ekologi Läran om samspel mellan de levande organismerna och miljön
 • Etologi Läran om djurens beteendemönster
 • Falkenering Föda upp och träna rovfåglar (olagligt)
 • Fauna Alla djurarter som föprekommer inom visst område
 • Feja Hjortdjur skrapar bort basthuden
 • Flyglar Drevkedjans ändpunkter
 • Flyktskott skott mot flygande vilt
 • Förliggare Grythund som tvingar räv/grävling på plats med ståndskall
 • Garvning Form av konservering som gör skinn mjukt och hållbart
 • Grains Viktenhet på kula och drivladdning.
 • Helskovel Horn som bärs av en kapital dovhjort
 • Herbivor Växtätande djur
 • Hind Honan hos hjortdjur efter andra levnadsåret
 • Idisslare 3-4 magsäckar
 • Inspår Viltspår som går in i ett jaktområde eller gryt. (infot)
 • Jakttorn Hochsitz/ skjutlave
 • Jaktår 1 juli- 30 juni
 • Kantzon Gränsen mellan olika terrängtyper
 • Kapital Jägarterm för hjortdjures maximala hornutveckling
 • Kronår Ett särskilt viltrikt år
 • Kynologi Läran om hunden
 • Kärnskott Den största och tätaste delen av en hagelsvärm
 • Licensjakt Används främst för att begränsa rovdjurstammen
 • Motskott Skott mot vilt som rör sig mot skytten (Spetsskott)
 • Nödgryt Tillfälligt gryt som en skadeskjuten eller hårt driven räv uppsöker
 • Ornitologi Läran om fåglar
 • Passa ta ut inälvor och organ
 • Rackelhane En steril tupp som är resultatet av en parning mellan tjäder och orre
 • Ringning (Holming eller vängning) Att avspåra ett område och sedan avjaga allt vilt
 • Ruggning Fåglarnas fjäderfällning när de byter dräkt
 • Rävsprängare Hund som får räver att lämna grytet
 • Sankt Hubertus Jägarnas skyddshelgon med helgondag 3 november
 • Skåre Kamouflerat skydd vid sjöfågeljakt i skärgården ( skjutskärm)
 • Skyddsjakt Jakt som tillåts för att förhindra skador
 • Sota Ta bort ändtarm, urinblåsa och könsorgan
 • Spel Parningslek hos många fåglar
 • Sträckfåglar Fågel som dagligen förflyttar sig mellan vilo platsoch äta, samt flyttar land under hösten
 • Stående fågelhundar Breten, Setter, pointer, kort och strävhårig vorsteh
 • Ståndskall Rytmiskt skall som ställande hundar använder för att kontrollera vilt
 • Ställande hundar Ståndskalls hundar typ
 • Stämpel Annat ord för spår
 • Stötande hundar Söker terräng under bössan och reser viltet. Spaniel
 • Swing Skytte mot rörligt mål
 • Såt Avgränsat område som skall avjagas vid drev eller klappjakt
 • Tappt När hunden ( under jakt med drivande hund) förlorar kntakt
 • Traj Det spår som vilt, speciellt haren lämnar under fodersökandet
 • Under bössan Söker av nära skytten
 • Uppflog En fågel som lyfter
 • Uppsprång Viltets språng från dag eller nattlega
 • Upptag Hunden reser viltet ur legan
 • Vette Konstgjord fågel i vattnet
 • Vådaskott Oavsiktligt avlossat skott
 • Zoologi Läran om djuren
 • Zoonos Sjukdom som sprids mellan människor och djur
 • Åtel Föda för att locka djur (Luder)
 • Älghund vit älghund, gråhund, jämthund, hälleforshund

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jagarprov.8253354.html

Dela