Jag mår...

Övningen är skapad 2020-07-01 av zuzannagnap. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ich fühle jag mår
  • prima bra
  • gut väl
  • geht so sådär
  • schlecht dåligt
  • müde trött
  • erkältet förkyld
  • blöd tråkigt/trist
  • krank sjuk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jag-mar.9820510.html

Dela