Jag 7 - jag i nuet SO

Övningen är skapad 2016-08-11 av LindaStudion. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tidsanda Menas den anda som rådde på en viss plats en viss tid. Gäller alltid något som har skett. Bl a värderingar, kring politik, kultur, mentalitet osv.
 • Anakronism Att något (ett föremål, åsikt, kunskap el händelse) placeras i fel tidsepok.
 • Socialisation Är den process där en individ tillägnar sig en grupps normer. Ofta sker det omedvetet genom att individen har kontakt med gruppens medlemmar.
 • Identitet Det som särskiljer eller är typiskt för en person. Den kan antingen definieras av individen själv eller av dennas omgivning. Identiteten kan ändras och formas genom en persons liv.
 • Norm Är förväntningar på hur man ska bete sig och regler som gäller i ett mindre socialt sammanhang eller i samhället i stort.
 • Socioekonomisk bakgrund Den ekonomi man har haft och med vilken grupp inom samhället man har en tillhörighet. Ofta definierad av studiebakgrund och yrke.
 • Mentalitet En uppsättning antaganden, förhållningssätt och värderingar som är dominerande hos en person eller en grupps personer. Ibland talar man om en viss nations mentalitet.
 • Livsfrågor De stora frågorna som rör meningen med livet, vad som är ett gott liv och vad som händer efter döden exempelvis.
 • Rit Handling med symbolisk innebörd.
 • Sekulär Betyder att något inte är påverkat av religion.
 • Nationalism Är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 • Nationalsocialistiska Nazistiska
 • Byråkrati Är ett sätt att organisera och styra en organisation eller ett samhälle.
 • Korruption Är när någon missbrukar sin ställning för egen vinning.
 • Rationella Effektiva och praktiska.
 • Otidsenlig Omodern
 • Historiker Person som forskar inom historia
 • Logotyp Ett särskilt kännetecken för till exempel företag eller organisation.
 • Mödernet Mammans sida av släkten.
 • Fädernet Pappans sida av släkten.
 • Värdering Är ett omdöme, en åsikt eller en uppfattning om att något är bra eller dåligt.
 • Förhållningssätt Är en viss inställning till något.
 • Sociolog Person som jobbar med sociologi.
 • Sociologi Läran om sociala beteenden, grupper och relationer.
 • Kapitalism Betyder enkelt att företag ägs av enskilda människor eller företag som inte ägs av staten.
 • Protestantism En riktning inom kristendom.
 • Arbetsmoral En moralisk princip som förordar flit och hederligt arbete.
 • Konfucianism Är en lära som bygger på idéer av den kinesiske filosofen Konfucius.
 • Filosofi Den vetenskap som studerar de stora frågorna.
 • Hierarki Kallas den ordning där något eller någon står över annat eller annan.
 • Sekler Period av flera hundra år.
 • Kommunism Är en politisk lära med många olika inriktningar.
 • Nyreligiösa rörelser Alternativa grupper med olika religioner.
 • Lutheran Person som bekänner sig till lutherdomen inom kristen tro.
 • Kollektiv Stor grupp av människor med gemensamt intresse.
 • Abstrakta Motsats till konkreta
 • New Age "Den nya tidsåldern". En tro där känslor är viktiga.
 • Element En del av en helhet. En beståndsdel. En ingrediens.
 • Beståndsdel En del av en helhet. Ett element. En ingrediens.
 • Religiösa samfund Religiösa och organiserade gemenskaper.
 • Vägledning Hjälp, stöd, goda råd.
 • Religiös identitet Att identifiera sig som tillhörande en viss tro.
 • Buddist Anhängare av buddismen
 • formalisera Väldigt tydligt, ofta med bildspråk.
 • Övergång Byte
 • Stadium Avdelning, period
 • Konfirmation Kristen rit som hänger ihop med dopet.
 • Bar/Bat Mitzva Judendomens motsvarighet till konfirmationen.
 • Halal Det som är tillåtet enligt islamsk rätt.
 • Kosher Tillåten mat enligt judendomen.
 • Pilgrimsresa En resa till en helig plats.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jag-7-jag-i-nuet-so.6262478.html

Dela