jaepien baakoeh

Övningen är skapad 2021-10-28 av Faepmie1. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • njoektje svan
 • eatneme världen
 • kroenede grönska
 • saapman till saepmie
 • ledtieh fåglar
 • tjåetskeme kallt
 • aaltoe vaja
 • miesie kalv
 • suehpedh att kalva
 • lïemhkede ljummet väder
 • vaaran till fjälls
 • juhtedh att flytta
 • möörjeminie att plocka bär
 • voestes lopme första snön

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jaepien-baakoeh.10693215.html

Dela