Jacko's cocktail of Death

Övningen är skapad 2013-11-04 av zusanne. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Att beslagta To seize
 • Ett stort förråd av A huge hoard of
 • En herrgård A mansion
 • Att utföra To execute
 • En husrannsakningsorder A search warrant
 • Egendom Property
 • Bland alla andra Among all the others
 • Att vara tillgänglig To be available
 • Hjärtstillestånd Cardiac arrest
 • Att fördöma To condemn
 • Att ha tillgång till To have access to
 • Att behandla någon To treat somebody
 • Ett förråd av... A supply of
 • Att intaga (mat eller dryck) To ingest
 • Under tiden During
 • En bråkdel av A fraction of
 • Pillren var utspridda... The pills were scattered
 • Att möjliggjöra To enable
 • Att vara okänslig To be callous
 • Ett medicinskt recept A prescription
 • Att införskaffa To procure
 • Dödlig Lethal
 • Felbehandling Mal practise
 • Dråp Manslaughter
 • Lugnande medel Sedatives
 • Att vara bestämd To be determined
 • Någon kommer att få stå till svars för detta Someone will answer for this
 • Sprutor Syringes
 • Intravenösa lösningar Intravenous solutions
 • En utredare An investigator
 • För snabbare upptagningsförmåga For faster absorption
 • För att undvika To avoid
 • Ytterligare påverkan Further impact
 • Vätskor Fluids
 • Obduktion Autopsy
 • Att avslöja To reveal
 • Överdriven Excessive
 • Brottsbekämpande organ Law enforcement agency
 • Kardiolog (hjärtspecialist) Cardiologist
 • Att återuppliva To revive
 • Medvetslös Unconscious
 • En svag puls A faint pulse

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jackos-cocktail-of-death.3192543.html

Dela