Annonser


It´s written in the stars

Övningen är skapad 2013-05-14 av lottaback. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kännetecken feature
 • veckotidning magazine
 • sunt förnuft common sense
 • vänta på någon be in store for
 • större major
 • tro belief
 • rörelse motion
 • stjärnbild constellation
 • förutsäga predict
 • uppdelning division
 • verktyg tool
 • framtid future
 • utvisa indicate
 • tal digit
 • mån- lunar
 • fiende enemy
 • lista chart
 • tupp rooster
 • enligt according to
 • huvudstupa headlong
 • äventyr adventure
 • koppla av relax
 • ärlig honest
 • fritid leisure
 • självförtroende confidence
 • äventyrlig adventurous
 • lösa (ett problem) solve
 • gräns limit
 • fantasi imagination
 • medmänniska fellow-creature

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/its-written-in-the-stars.2838974.html

Dela