It's in the paper

Övningen är skapad 2013-02-05 av zusanne. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • TIDNINGSBUTIK med världens alla tidningar INTERNATIONAL PRESS CENTRE
 • Dessa tidningar anses vara MINDRE seriösa These papers are considered LESS serious...
 • Så kallade SERIÖSA DAGSTIDNINGAR So called QUALITY PAPERS
 • Kvällstidningar Popular paper
 • De skriver om KÄNDISAR. They write about CELEBRITIES.
 • ATT HÄNVISA TILL TO REFER TO
 • Vecko- Weekly
 • Tidningen VAR GRUNDAD 1923 The magazine WAS FOUNDED in 1923
 • Den säljs i mer än 4 miljoner EXEMPLAR It sells more than 1 million COPIES
 • Artiklarna är VANLIGTVIS mycket längre... The articles are USUALLY much longer
 • De är kända för sin PÅLITLIGHET. They are known for their RELIABILITY.
 • Tidningen rapporterar AKTUELLA FRÅGOR. The magazine reports ON CCURRENT ISSUES
 • Newsweek är populär BLAND människor som... Newsweek is popular AMONG people who...
 • Jag vill FÖRBÄTTRA min engelska. I want to IMPROVE my English.
 • FÖRUTOM, YTTERLIGARE IN ADDITION
 • RECENSIONEN talar om för konsumenten... THE REVIEW tell the reader what...
 • De får också RÅD om dating. They also get ADVICE about dating.
 • PC Gamer PRESENTERAR de nya spelen. PC Gamer FEATURES the new games.
 • PC Gamer FÖRHANDVISAR spel. PC Gamer PREVIEWS games.
 • PC Gamer BETYGSÄTTER spelen. PC Gamer RATES the games.
 • Hur ser spelet ut när DET SLÄPPS? How does the game look like when IT IS RELEASED?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/its-in-the-paper.2604179.html

Dela

Annonser