Italienska stort test

Övningen är skapad 2021-11-26 av melvinVah. Antal frågor: 110.
Välj frågor (110)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • badrum bagno
 • skolbänk banco
 • katt gatto
 • bok libro
 • farfar/morfar nonno
 • pojke ragazzo
 • telefon telefono
 • vin vino
 • spegel specchio
 • hus casa
 • mamma mamma
 • farmor/mormor nonna
 • penna penna
 • tjej ragazza
 • skolor scuole
 • stjärnor stelle
 • väg strada
 • blomman il fiore
 • havet il mare
 • brödet il pane
 • saltet il sale
 • hunden il cane
 • låten la canzone
 • klassen la classe
 • frasen la frase
 • lektionen la lezione
 • skeppet la nave
 • natten la notte
 • spegeln lo specchio
 • hundarna i cani
 • speglarna gli specchi
 • husen le case
 • själen l'anima
 • en katt un gatto
 • en spegel uno specchio
 • en penna una penna
 • en själ un'anima
 • den vackra tjejen la bella ragazza
 • den vackra pojken il bello ragazzo
 • de vackra husen le belle case
 • de vackra böckerna i libri belli
 • en snäll hund un cane buono
 • den snälla farmorn la nonna buona
 • de snälla katterna i gatti buoni
 • de snälla tjejerna le ragazze buone
 • det stora skeppet la grande nave
 • de stora vägarna le grandi strade
 • den långa lektionen la lezione lunga
 • det långa brödet il pane lungo
 • de långa låtarna le canzoni lunghe
 • de långa hundarna i cani lunghi
 • det gamla saltet il sale vecchio
 • den gamla mamman la vecchia mamma
 • de gamla skolorna le scuole vecchie
 • de gamla blommorna i fiori vecchi
 • jag älskar, du älskar, hen älskar, vi älskar, ni älskar, de älskar amo, ami, ama, amiamo, amate, amano
 • jag ser, du ser, hen ser, vi ser, ni ser, de ser vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono
 • jag sover, du sover hen sover, vi sover, ni sover, de sover dormo, dormi, dorme, dormiamo, dormite, dormono
 • jag föredrar, du föredrar, hen föredrar, vi föredrar, ni föredrar, de föredrar (isc) preferisco, preferisci, preferisce, preferiamo, preferite, preferiscono
 • jag är, du är, hen är, vi är, ni är, de är (essere) sono, sei, è, siamo, siete, sono
 • jag har, du har, hen har, vi har, ni har, de har (avere) ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno
 • ett uno
 • två due
 • tre tre
 • fyra quattro
 • fem cinque
 • sex sei
 • sju sette
 • åtta otto
 • nio nove
 • tio dieci
 • elva undici
 • tolv dodici
 • tretton tredici
 • fjorton quattordici
 • femton quindici
 • sexton sedici
 • sjutton diciassette
 • arton diciotto
 • nitton diciannove
 • tjugo venti
 • svart nero
 • vit bianco
 • röd rosso
 • rosa rosa
 • grön verde
 • grå grigio
 • blå blu
 • ljusblå azzurro
 • brun marone
 • gul giallo
 • violett viola
 • lila lillà
 • orange arancione
 • vad heter du? come ti chiami?
 • var bor du? dove abiti?
 • vad heter du? (formellt) come si chiama?
 • var bor du? (formellt) dove abita?
 • vartifrån är du? di dove sei?
 • varifrån är du? (formellt) di dov'è?
 • vad gör du i Falun? cosa fai a Falun?
 • jag arbetar lavoro
 • jag studerar studio
 • jag är på semester sono i vacanza
 • hur gammal är du? quanti anni hai?
 • hur gammal är du? (formellt) quanti anni ha?
 • jag är sjutton år gammal ho diciassette anni
 • vilken färg är det här? che colore è questo?
 • vilken färg är det där? che colore è quello?
 • det är röd è rosso

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-stort-test.10736628.html

Dela