Italienska glosor

Övningen är skapad 2023-03-27 av Wow10. Antal frågor: 75.
Välj frågor (75)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag io
 • du tu
 • han lui
 • hon lei
 • den/det esso
 • vi noi
 • ni voi
 • de/dem loro
 • vad cosa
 • vem chi
 • var dove
 • varför perché
 • hur come
 • vilken quale
 • när quando
 • sedan dopo
 • om se
 • verkligen davvero
 • men ma
 • eftersom perché
 • inte non
 • det här questo
 • jag behöver det här ho bisogno di questo
 • Hur mycket kostar det här? quanto costa?
 • det där quello
 • alla tutto
 • eller o
 • och e
 • att veta sapere
 • jag vet lo so
 • jag vet inte non lo so
 • att tänka pensare
 • att komma venire
 • att lägga mettere
 • att ta prendere
 • att hitta trovare
 • att lyssna ascoltare
 • att arbeta lavorare
 • att prata parlare
 • att ge dare
 • att tycka om piacere
 • att hjälpa aiutare
 • att älska amare
 • att ringa fare una telefonata
 • att vänta aspettare
 • jag gillar dig mi piaci
 • jag gillar inte det här questo non mi piace
 • Älskar du mig? mi ami?
 • Jag älskar dig ti amo
 • 0 zero
 • 1 uno
 • 2 due
 • 3 tre
 • 4 quattro
 • 5 cinque
 • 6 sei
 • 7 sette
 • 8 otto
 • 9 nove
 • 10 dieci
 • 11 undici
 • 12 dodici
 • 13 tredici
 • 14 quattrodici
 • 15 quindici
 • 16 sedici
 • 17 diciassette
 • 18 diciotto
 • 19 diciannove
 • 20 venti
 • ny nuovo (nuova, nuovi, nuove)
 • gammal vecchio (vecchia, vecchi, vecchie)
 • poco (poca, pochi, poche)
 • många tanto (tanta, tanti, tante)
 • hur mycket? Quanto?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-glosor.11467872.html

Dela