Italienska glosor 09-23

Övningen är skapad 2020-09-16 av Albinstensholm. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Entrata Ingång
 • All’entrata Vid ingången
 • Università Universitetet
 • Dell’università Till universitetet
 • Salve Hej
 • Sono Jag är
 • Un En
 • Nuovo Ny
 • Studente Student
 • Dove Var
 • Dov’è Var är
 • La segreteria Expeditionen
 • È Den är
 • Al
 • Primo Första
 • Piano Våning
 • Come to chiami Vad heter du?
 • E Och
 • Tu Du
 • Sei Du är
 • Tedesco Tysk
 • No Nej
 • Svedese Svensk
 • Fa freddo Är det kallt
 • In I
 • Svezia Sverige
 • Non Inte
 • Sempre Alltid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-glosor-09-23.9956386.html

Dela