Italienska 1- Räkneord 0-1000

Övningen är skapad 2020-10-20 av tyci03001. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • zero noll
 • uno en/ett
 • due två
 • tre tre
 • quattro fyra
 • cinque fem
 • sei sex
 • sette sju
 • otto åtta
 • nove nio
 • dieci tio
 • undici elva
 • dodici tolv
 • tredici tretton
 • quattordici fjorton
 • quindici femton
 • sedici sexton
 • diciassette sjutton
 • diciotto arton
 • diciannove nitton
 • venti tjugo
 • ventuno tjugoett
 • ventidue tjugotvå
 • ventitre tjugotre
 • ventiquattro tjugofyra
 • venticinque tjugofem
 • ventisei tjugosex
 • ventisette tjugosju
 • ventotto tjugoåtta
 • ventinove tjugonio
 • trenta trettio
 • trentuno trettioett
 • trentadue trettiotvå
 • quaranta fyrtio
 • cinquanta femtio
 • sessanta sextio
 • settanta sjuttio
 • ottanta åttio
 • novanta nittio
 • cento hundra
 • duecento tvåhundra
 • trecento trehundra
 • mille ettusen
 • duemila tvåtusen
 • un milione en miljon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-1-rakneord-0-1000.10078001.html

Dela