Italienska 1- "Prendiamo qualcosa de bere" s.40-41

Övningen är skapad 2020-10-13 av tyci03001. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • prendiamo vi tar
 • prendere att ta
 • qualcosa något, någonting
 • da bere att dricka
 • stare att vara tillfälligt
 • qui här
 • fuori ute, utomhus
 • cosa? vad?
 • prendi du tar
 • ho hame jag är hungrig (eg. jag har hunger)
 • vorrei jag skulle vilja
 • volere att vilja
 • mangiare att äta
 • un panino en fylld baguette
 • c'è (ci è) det finns (singular)
 • ci sono det finns (plural)
 • abbiamo vi har
 • prosciutto skinka
 • formaggio ost
 • peccato det var synd
 • con med
 • senza utan
 • ghiaccio is
 • arrivo jag kommer, anländer
 • subito genast
 • bellissimo jättevackert
 • guarda titta
 • guardare att titta
 • där
 • in porto i hamnen
 • più tardi senare
 • il conto notan
 • un attimo ett ögonblick
 • offro io jag bjuder
 • proprio (här) verkligen
 • gentile snäll, trevlig
 • carissimo jättedyrt
 • insomma (här) nåja
 • sempre alltid
 • al mare till havet
 • aspetta vänta
 • aspettare att vänta
 • senta scusi ursäkta
 • signorina fröken
 • prego (här) ingen orsak, för all del
 • Prendiamo qualcosa da bere? Ska vi ta något att dricka?
 • Stiamo qui fuori, in terazza? Ska vi vara här ute, på uteserveringen?
 • E tu, cosa prendi? Och du, vad tar du?
 • Ho fame. Jag är hungrig. (eg. Jag har hunger)
 • Vorrei mangiare qualcosa. Jag skulle vilja äta något.
 • Con ghiaccio? Med is?
 • No grazie, senza ghiaccio. Nej tack, utan is.
 • Arrivo subito. Jag kommer genast.
 • Più tardi. Senare
 • Scusi, il conto, per favore. Ursäkta (Ni), notan, tack.
 • Un attimo. Ett ögonblick.
 • Sì, andiamo al mare. Ja, vi går till havet.
 • È gratis. Det är gratis.
 • Aspetta un attimo. Vänta ett ögonblick.
 • Senta, scusi, dov'è la toilette? Ursäkta mig, var är toaletten?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italienska-1-prendiamo-qualcosa-de-bere-s-40-41.10053681.html

Dela