Annonser


italenska glosor (5a)

Övningen är skapad 2021-05-28 av inez_03. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la telefonata telefonsamtal
 • telefonare ringa
 • a casa hem
 • rispondere svara
 • la segreteria telefonica telefonsvarare
 • lasciare lämna
 • il messaggio meddelande
 • il segnale acustico ljudsignal
 • la mezz'ora halvtimme
 • pronto hallå
 • il papà pappa
 • come va? hur är det?
 • un mio amico en vän till mig
 • che som
 • dici (dire) du säger (att säga)
 • ha visitano han har besökt
 • viene (venire) han kommer (att komma)
 • il resto resten
 • il problema, i problemi problem
 • so (sapere) jag vet (att veta)
 • dorme (dormire) han sover (att sova)
 • ho pensato jag har tänkt
 • casa nostra hemma hos oss
 • grande stor
 • la stranza rum
 • l'ospite gäst
 • ti passo la mamma du får prata med din mamma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/italenska-glosor-5a.10443654.html

Dela