Annonser


Ital., unregelmäßige Verben, Präsens, 2017-10-21

Övningen är skapad 2018-06-12 av Torsten2016. Antal frågor: 102.
Välj frågor (102)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • do ich gebe
 • dai du gibst
 • er/sie gibt
 • diamo wir geben
 • date ihr gebt
 • danno sie geben
 • Dai! Komm, mach schnell!
 • salgo ich steige ein
 • sali du steigst ein
 • sale er/sie steigt ein
 • saliamo wir steigen ein
 • salite ihr steigt ein
 • salgono sie steigen ein
 • rimanere bleiben
 • rimango ich bleibe
 • rimani du bleibst
 • rimane er/sie bleibt
 • rimaniamo wir bleiben
 • rimanete ihr bleibt
 • rimangono sie bleiben
 • dire sagen
 • dico ich sage
 • dici du sagst
 • dice er/sie sagt
 • diciamo wir sagen
 • dite ihr sagt
 • dicono sie sagen
 • venire kommen
 • vengo ich komme
 • vieni du kommst
 • viene er/sie kommt, Sie kommen
 • veniamo wir kommen
 • venite ihr kommt
 • vengono sie kommen
 • dovere müssen
 • devo ich muss
 • devi du musst
 • deve er/sie muss, Sie müssen
 • dobbiamo wir müssen
 • dovete ihr müsst, Sie müssen
 • devono sie müssen
 • potere können, dürfen
 • posso ich kann, ich darf
 • puoi du kannst, du darfst
 • può er/sie kann/darf, Sie können/dürfen
 • possiamo wir können, wir dürfen
 • potete ihr könnt, ihr dürft, Sie können, Sie dürfen
 • possono sie können, sie dürfen
 • sapere wissen
 • so ich weiß
 • sai du weißt
 • sa er/sie weiß, Sie wissen
 • sappiamo wir wissen
 • sapete ihr wisst, Sie wissen
 • sanno sie wissen
 • fare tun, machen
 • faccio ich mache
 • fai du machst
 • fa er/sie macht, Sie machen
 • facciamo wir machen
 • fate ihr macht, Sie machen
 • fanno sie machen
 • bere trinken
 • bevo ich trinke
 • bevi du trinkst
 • beve er/sie trinkt, Sie trinken
 • beviamo wir trinken
 • bevete ihr trinkt, Sie trinken
 • bevono sie trinken
 • volere wollen
 • voglio ich will
 • vuoi du willst
 • vuole er/sie will, Sie wollen
 • vogliamo wir wollen
 • volete ihr wollt, Sie wollen
 • vogliono sie wollen
 • vado ich gehe
 • vai du gehst
 • va er/sie geht, Sie gehen
 • andiamo wir gehen
 • andate ihr geht, Sie gehen
 • vanno sie gehen
 • preferire bevorzugen
 • preferisco ich bevorzuge
 • preferisci du bevorzugst
 • preferisce er/sie bevorzugt, Sie bevorzugen
 • preferiamo wir bevorzugen
 • preferite ihr bevorzugt, Sie bevorzugen
 • preferiscono sie bevorzugen
 • ho ich habe
 • avere haben
 • hai du hast
 • ha er/sie hat, Sie haben
 • abbiamo wir haben
 • avete ihr habt, Sie haben
 • hanno sie haben
 • sono ich bin, sie sind
 • sei du bist
 • è er/sie ist, Sie sind
 • siamo wir sind
 • siete ihr seid, Sie sind
 • essere sein

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ital-unregelmassige-verben-prasens-2017-10-21.7724834.html

Dela