It - s. 94 glosor

Övningen är skapad 2021-05-03 av ronfro02. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mi presento jag presenterar mig
 • amicizia vänskap
 • stato civile civilstånd
 • un carattere en karaktär
 • estroverso utåtriktad
 • amare tycka om, älska
 • compagnia sällskap
 • vivere leva
 • dai miei hos de mina, med min familj
 • gli occhi ögonen
 • i capelli håret
 • altezza längd
 • leggere läsa
 • presso vid
 • un'università f ett universitet
 • frequentare
 • culturale kulturell
 • figlio unico enda barnet
 • genitori föräldrar
 • il tempo libero fritiden
 • uscire gå ut
 • partire avresa
 • fino a till
 • suonare spela (om instrument)
 • ascoltare lyssna /på/
 • odiare hata
 • una guerra krig
 • preoccupato orolig
 • molta f mycket
 • gente f folk
 • il mondo världen
 • mentre medan
 • comprare köpa
 • un oggetto en sak, ett föremål
 • stupido dum
 • inutile onödig
 • sperare /di/ hoppas
 • scrivere skriva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/it-s-94-glosor.10414918.html

Dela