It or there?

Övningen är skapad 2015-03-22 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 10.

Beskrivning av övningen: Useful expressions with it or there
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • it's a pity det är synd
  • there's no need det finns ingen anledning
  • is it time? är det dags?
  • there's room det finns plats
  • is there a chance? är det möjligt?
  • it was beautiful weather det var vackert väder
  • it's a pleasure det är ett nöje
  • there's nothing det finns ingenting
  • is it near enough? är det tillräckligt nära?
  • there's someone waiting där är någon som väntar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/it-or-there.4436891.html

Dela