Isländska substantiv

Övningen är skapad 2018-03-12 av kelfwing. Antal frågor: 86.
Välj frågor (86)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pojke strákur
 • stol stóll
 • himinn himmel
 • boll bolti
 • stelpa flicka
 • ros rós
 • pantun affär
 • jord jörð
 • barn barn
 • bord borð
 • epli äpple
 • öga auga
 • I vilka genus delas isländska substantiv in i maskulinium, femininun och neutrum
 • Vilket genus har strákur, stóll, himinn och bólti? maskulinum
 • Vilket genus har stelpa, rós, jörð? feminium
 • Vilket genus har barn, auga, borð och epli? neutrum
 • Vad slutar svaga substantiv i singular på? vokaler
 • Hur skiljer svaga subsnativs böjning åt ? Svaga substantiv har enklare böjning.
 • Vad slutar starka substantiv på? konsonant i genitiv singular
 • Vilka böjningsändelser har starka substantiv i maskulinum i nominativ singular? - ur, -r, - l, -n, ingen ändelse
 • Vilka böjningsändelser har starka och maskulina subsanttiv i nominativ plural? -ar, - ir, -ur
 • Vilka böjningsändelse har maskulina och svaga subsantiv nominativ singular? -i
 • Vilka böjningsändelser har maskulina och svaga subsantiv i nominativ plural? -ar, - ir, - ur
 • Vilka böjningsändelser har feminina och starka substantiv i nominativ? ingen böjningsändelse, -ur, -i
 • Vilka böjningsändelser har starka och feminina subsantiv i nominiativ plural -ar, -ir, - ur
 • Vilka böjningsändelser har svaga och feminina substantiv nominativ -singular? -a, -i
 • Vilka böjningsändelser har svaga och feminina subsantiv i nominativ plural? -ar, -ir, -ur
 • Vilka böjningsändelser har starka och neutrum- subsantiv i nominiativ singular? ingen ändelse
 • Vilka böjningsändelser har starka och neutrum-substantiv i nominiativ plural`? ingen böjningsändelse
 • Vilken ändelse har svaga neutrum- subsantiv i nominativ singular? -a
 • Vilken ändelse har svaga neutrum-subsantiv i nominativ plural? -u
 • Vilken ändelse har alla svaga maskulina subsantiv i nominativ singular? -i
 • Vilken ändelse har alla svaga maskulina substantiv i singular i ackusativ, dativ och genitiv? -a
 • I hur många klasser delas svaga maskulina subsantiv in i? 3
 • Hur delas de tre grupperna av svaga maskulina subsantiv in i Efter hur de bildar plural?
 • Hur delas de tre grupperna av svaga maskulina subsantiv in i Efter hur de bildar plural?
 • Vilken ändelse får maskulina svaga substantiv i grupp 1 i plural? -ar
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 2 i plural? -ir
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 3 i plural -ur
 • Vilken ändelse får maskulina svaga substantiv grupp 1 i nominativ singular? -i
 • Vilken ändelse får svaga maskulina verb i grupp 1 ackusativ singular? -a
 • Vilken ändelse får maskulina svaga subsantiv i grupp 1 i dativ singular? -a
 • Vilken ändelse får maskulina svaga verb i grupp 1 i genitiv? -a
 • Vilken ändelse får maskulina svaga verb i grupp 1 nominiativ plural? -ar
 • Vilken ändelse får svaga maskulina verb i grupp 1 i ackusativ plural? -a
 • Vilken ändelse får maskulina svaga substantiv i grupp 1 i genitiv plural? -a
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv grupp 1 i dativ plural? -um
 • Vilken är skillnaden mellan svaga maskulina substantiv grupp 1A och 1B 1B har ett j-tilskott framför - a och framför - u.
 • Till vilken grupp hör de flesta svaga maskulina substantiv 1a
 • Vilka ord hör till gruppen svaga maskulina subsantiv 1B? ord som slutar på- ingi, vikki och några andra.
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 2 i nominativ singular? -i
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 2 i ackusativ singular -a
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 2 i dativ singular? -a
 • Vilken ändelse får svaga maskulina subsantiv i grupp 2 i genitiv singular? -a
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 2 i nominativ plural? -ir
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 2 i ackusativ plural? -i
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 2 i dativ plural? -um
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 2 i genitiv plural? -a
 • Vad är skillnaden mellan substantivgrupperna 2A och 2B? 2B får ett j-tillskott framför a och u
 • Vad kännetecknar svaga maskulina substantiv grupp 3? De bildar plural med ur.
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 3 nominativ i singular? -i
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 3 får i ackusativ singular? -a
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 3 i dativ singular? -a
 • Vilken ändelse får maskulina svaga substantiv i grupp 3 i genitiv singular -a
 • Vilken ändelse får maskulina svaga substantiv i grupp 3 i nominativ plural? -ur
 • Vilken ändelse får svaga maskluina substantiv i grupp 3 i ackusativ plural -ur
 • Vilken ändelse får maskulina svaga verb i grupp 3 i dativ plural? -um
 • Vilken ändelse får svaga maskulina substantiv i grupp 3 i genitiv plural? -a
 • Hur många grupper har svaga feminina substantiv? 2
 • Vilken ändelse slutar svaga feminina substantiv i grupp 1 på i nominativ singular? -i
 • Vilken ändelse slutar svaga feminina substantiv i grupp 2 på i nominativ singular? -a
 • Vilken ändelse får feminina svaga substantiv i grupp 1 i nominativ, ackusativ, dativ och genitiv singular? -i
 • Vilken ändelse får svaga feminina substantiv i grupp 2 i nominativ singular? -a
 • Vilken ändelse får svaga feminina substantiv i grupp 2 i ackusativ, dativ och genitiv singular? -u
 • Varför bildar de flesta svaga feminina substantiv i grupp 1 ingen plural? De betecknar abstrakta icke-räknebara begrepp.
 • Vilka ord hör till svaga feminina substantiv grupp 1? Nästan alla feminina ord som slutar på -i.
 • Hur bildar svaga feminina substantiv grupp 2 plural? Med - ur.
 • Vilken ändelse har svaga feminina substantiv grupp 2 i nominativ singular? -a
 • Vilken ändelse slutar svaga feminina substantiv i grupp 2 på i ackusativ, dativ och genitiv singular -u
 • Vilken ändelse får svaga feminina substantiv i grupp 2 i nominativ och ackusativ plural? -ur
 • Vilken ändelse får svaga feminina substantiv i grupp 2 i dativ plural`? -um
 • Vilka ändelser kan feminina svaga substantiv i grupp 2 i genitiv plural? -a, -na
 • Vilken ändelse får svaga substantiv i neutrum i nominiativ, ackusativ, dativ och genitiv singular? -a
 • Vilken ändelse får svaga substantiv i neutrum i nominiativ och ackusativ plural? -u
 • Vilken ändelse får svaga subsantiv i neutrum i dativ plural? -um
 • Vilken ändelse får svaga subsantiv i neutrum i genitiv plural? -na

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/islandska-substantiv.8116945.html

Dela