Isländska glosor 1

Övningen är skapad 2022-06-19 av Lydiaemj. Antal frågor: 176.
Välj frågor (176)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att (infinitivmärke, subjunktion)
 • af av (prep.)
 • allir alla m.pl.
 • allar alla f.pl
 • öll alla n.pl
 • auga öga n.
 • á på (prep.)
 • á ný på nytt (adv.)
 • ár år n.
 • banki bank m.
 • barn barn n.
 • bíll bil m.
 • blár blå, blått m.
 • blá blå, blått f.
 • blátt blå, blått n.
 • borð bord n.
 • brauð bröd n.
 • brúnn Brun, brunt m.
 • brún brun, brunt f.
 • brúnt brun, brunt n.
 • dagur dag m.
 • djúpur djup, djupt m.
 • djúp djup, djupt f.
 • djúpt djup, djupt n.
 • dýr djur n.
 • efni tyg, stoff n.
 • eftir efter (prep.)
 • ég jag (pers. pron)
 • einn en, ett m.
 • ein en, ett f.
 • eitt en, ett n.
 • er är v.
 • få v.
 • ferð resa
 • fingur finger m.
 • flói myr, bukt m.
 • fugl fågel m.
 • gamall gammal m.
 • gömul gammal f.
 • gamalt gammalt n.
 • gáta gåta f.
 • gefa giva v.
 • gera göra v.
 • góður god, gott m.
 • góð god, gott f.
 • gott god, gott n.
 • grænn grön, grönt m.
 • græn grön, grönt f.
 • grænt grön, grönt n.
 • gulur gul, gult m.
 • gul gul, gult f.
 • gult gul, gult n.
 • hann han (pers. pron)
 • han hans (poss. pron)
 • hár hög, högt m.
 • hög, högt f.
 • hátt hög, högt n.
 • hár hår
 • heima hemma adv.
 • heimsækja besöka v.
 • hennar hennes (poss. pron)
 • herbergi rum n.
 • hjól hjul, cykel n.
 • hlaupa springa, löpa v.
 • hnífur kniv m.
 • hnjóta snubbla v.
 • hraun lava, lavafält n.
 • hrjóta snarka v.
 • hún hon (pers. pron)
 • hús hus n.
 • húsþak hustak n.
 • hvað vad (interr. pron)
 • hvar var adv.
 • hver vem (interr. pron)
 • hönd hand f.
 • í i (prep)
 • í gær igår adv.
 • íslenska isländska f.
 • ja adv.
 • kalla kalla v.
 • kaldur kall, klallt m.
 • köld kall, kalt f.
 • kalt kall, kallt n.
 • karl karl, gubbe, man m.
 • kaupa köpa v.
 • kela kela v.
 • klukka klocka f.
 • koma komma v.
 • kóngur kung m.
 • kyssa kyssa v.
 • kær kär, kärt m., f.
 • kært kär, kärt n.
 • köttur katt m.
 • laga reparera, laga v.
 • langa längta, vilja ha v.
 • lágur låg, lågt m.
 • lág låg, lågt f.
 • lágt låg, lågt n.
 • lengi länge adv.
 • lesa läsa v.
 • léttur lätt m.
 • létt lätt f., n.
 • ljós ljus (n.) subst.
 • ljós ljus (m., f.) adj.
 • ljóst ljus (n.) adj.
 • lóa ljungpipare f.
 • magi mage m.
 • mata mata v.
 • mála måla v.
 • meðan medan konj.
 • meistari mästare m.
 • mói mo m.
 • nafn namn n.
 • nå v.
 • ny
 • næsti nästa adj.
 • og och konj.
 • perla pärla f.
 • prestur präst m.
 • rauður röd, rött m.
 • rauð röd, rött f.
 • rautt röd, rött n.
 • regnbogi regnbåge m.
 • rönd rand f.
 • den, det m.
 • den, det f.
 • það den, det n. dem. pron.
 • sjá se v.
 • sár sår n.
 • sem som, vilken, vilket, vilka (rel. pron)
 • skinn sin, sitt m.
 • sín sin, sitt f.
 • sitt sin, sitt n. (poss.pron)
 • skífa skiva f.
 • skipta skifta, byta v.
 • skrifa skriva v.
 • skreyta pynta v.
 • sofa sova v.
 • spói spov m.
 • suður söder adv.
 • svartur svart m.
 • svört svart f.
 • svart svart n.
 • syngja sjunga v.
 • tala tala v.
 • túrist turist m.
 • tölva dator f.
 • ungur ung, ungt m.
 • ung ung, ungt f.
 • ungt ung, ungt n.
 • úti ute adv.
 • vegabréf pass n.
 • veglega storslaget, generöst adv.
 • veggur vägg m.
 • vera vara v.
 • verða bli v.
 • við vi pers.pron
 • við vid prep.
 • vinur vän m.
 • víður vit, vitt m.
 • víð vit, vitt f.
 • vítt vit, vitt n.
 • vísa visa f.
 • víst visst adv.
 • vor vår (årstid) n.
 • vorvísa vårvisa f.
 • völva siersa f.
 • yfir över prep.
 • yngstur yngst m.
 • yngst yngst f. n.
 • það det (pers. pron)
 • þungur tung m.
 • þung tung f.
 • þungt tung n.
 • þú du (pers.pron)
 • önd and f.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/islandska-glosor-1.10978325.html

Dela