Isländska dag 2

Övningen är skapad 2019-12-05 av Biddatroy. Antal frågor: 53.
Välj frågor (53)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • var þar
 • nummer tala
 • behöver þarf
 • skulle varit væri
 • besöka farðu
 • går fer
 • också líka
 • tror held, finnst
 • se sjá
 • rätt rétt
 • fortsätt áfram
 • värde verð
 • kommer kemur
 • gjort gert
 • därför att vegna
 • den
 • tack þakka
 • tillsammans samman
 • kunna gæti
 • nåt a
 • alltid alltaf
 • alla allir
 • för, alltför of
 • ska skal
 • ingen enginn
 • över yfir
 • utan, men heldur
 • vet du veistu
 • hade hefði
 • hitåt hingað
 • ner niður
 • mycket mikið, mjög
 • åt, riktning átt
 • kom an, kom igen láttu ekki svona
 • pappa pabbi
 • någon einhver
 • hem heim
 • endast aðeins
 • vänta bíddu
 • före áður
 • tid tíma
 • ville vildi
 • god, bra góður
 • förlåt, ursäkta fyrirgefðu
 • har du hefurðu
 • mer meira, enn
 • gör du gerðu
 • sant satt
 • plats stað
 • hålla halda
 • ta taka
 • bli verða

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/islandska-dag-2.9503741.html

Dela