Isländska dag 1

Övningen är skapad 2019-12-05 av Biddatroy. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag, mig, min, mitt ég, i, mig, mér, minn, mitt
 • att
 • är er, ert, erum, eruð, eru
 • det, där það, sem
 • inte ekki, ekkert
 • du, dig, Er, din þú, þig, þér, þín
 • med með, við
 • á
 • han, honom, hans hann, honum, hans
 • detta, det här þetta, þessa, þessu
 • vad hvað
 • men en
 • för fyrir
 • om um, ef
 • var hvar, voru
 • de, dessa þeir, þær, þessi, þessum, þessara
 • þá
 • svo
 • oss okkur
 • vara vera
 • som sem
 • vet, veta veit, veist, vita
 • göra gera
 • okej lagi
 • från frá
 • när þegar
 • hur hvernig
 • fara, farið, förum
 • skall verður
 • återigen aftur
 • väl vel
 • varit verið
 • alltså svona
 • eller eða, eði
 • er, ni ykkur
 • säga segja, segir, segðu
 • kom komdu, koma, kom, komið
 • aldrig aldrei
 • ha hafa, hafi
 • någonting eitthvað
 • här hér, hérna
 • mann maður
 • hos hjá
 • vill du viltu
 • varje hverju, hver, hvert
 • har hef, hefur, höfum
 • kan get, getur, getum
 • planera ætla
 • sa sagt
 • din, ert, era ykkar
 • gilla eins

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/islandska-dag-1.9500768.html

Dela