Islands in the Stream + Countries, Nationalities..

Övningen är skapad 2019-09-17 av cedvardsson. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hyllning homage
 • dramatiker, pjäsförfattare playwright
 • samtida contemporary
 • vävbonad tapestry
 • dynamik dynamism
 • bosättare settler
 • inkräktare invader
 • berömmelse fame
 • motsättning friction
 • gradvis gradually
 • nav, centrum hub
 • berika enrich
 • utspridd dotted
 • spänning tension
 • komplicerad complicated
 • trupp troop
 • beväpnade armed
 • etablerad established
 • tvinga force
 • anta adopt
 • vildsint fierce
 • kvalificera qualify
 • betydande major
 • medborgare citizen
 • medborgerliga rättigheter civil rights
 • vedergällning reprisal

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/islands-in-the-stream--countries-nationalities.9249880.html

Dela