Irregular verbs shut - steal

Övningen är skapad 2023-05-26 av Mariannewange. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • shut shut shut stänga stängde stängt
 • Shut the door please! Stäng dörren tack!
 • sing sang sung sjunga sjöng sjungit
 • He sang very beautifully. Han sjöng väldigt vackert.
 • sink sank sunk sjunka sjönk sjunkit
 • Titanic sank to the bottom of the ocean in 1912. Titanic sjönk till havets botten 1912.
 • sit sat sat sitta satt suttit
 • The cat likes to sit there in the corner close to the window. Katten gillar att sitta där i hörnet nära fönstret.
 • sleep slept slept sova sov sovit
 • He slept like a log. Han sov som en sten.
 • slide slid slid glida gled glidit
 • The woman slid and fell in the street. Kvinnan halkade och föll på gatan.
 • speak spoke spoken tala talade talat
 • Has she spoken to you? Har hon talat med dig?
 • spend spent spent spendera spenderade spenderat
 • I have spent all of my pocket money. Jag har spenderat alla mina fickpengar.
 • stand stood stood stå stod stått
 • Can you please stand in line and wait for your turn? Kan du vara snäll och stå i kö och vänta på din tur?
 • steal stole stolen stjäla stal stulit
 • I do not dare to steal it. Jag vågar inte stjäla den.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/irregular-verbs-shut-steal.11550690.html

Dela