Irregular verbs - alphabetically

Övningen är skapad 2019-08-13 av helu8. Antal frågor: 110.
Välj frågor (110)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beat, beat, beaten slå, slog, slagit
 • become, became, become bli, blev, blivit
 • begin, began, begun börja, började, börjat
 • bend, bent, bent böja, böjde, böjt
 • bid, bid, bid bjuda, bjöd, bjudit
 • bind, bound, bound binda, band, bundit
 • bite, bit, bitten bita, bet, bitit
 • bleed, bled, bled blöda, blödde, blött
 • blow, blew, blown blåsa, blåste, blåst
 • break, broke, broken bryta, bröt, brutit (ha sönder)
 • bring, brought, brought ta med, tog med, tagit med
 • build, built, built bygga, byggde, byggt
 • burn, burnt, burnt bränna, brände, bränt
 • burst, burst, burst brista, brast, brustit
 • buy, bought, bought köpa, köpte, köpt
 • catch, caught, caught fånga, fångade, fångat
 • choose, chose, chosen välja, valde, valt
 • come, came, come komma, kom, kommit
 • cost, cost, cost kosta, kostade, kostat
 • cut, cut, cut skära, skar, skurit
 • deal, dealt, dealt handla, handlade, handlat
 • dig, dug, dug gräva, grävde, grävt
 • do, did, done göra, gjorde, gjort
 • draw, drew, drawn dra, drog, dragit
 • dream, dreamt, dreamt drömma, drömde, drömt
 • drink, drank, drunk dricka, drack, druckit
 • drive, drove, driven köra, körde, kört
 • eat, ate, eaten äta, åt, ätit
 • fall, fell, fallen falla, föll, fallit
 • feed, fed, fed mata, matade, matat
 • feel, felt, felt känna, kände, känt
 • fight, faught, faught kämpa, kämpade, kämpat
 • find, found, found hitta, hittade, hittat
 • fly, flew, flown flyga, flög, flugit
 • forget, forgot, forgotten glömma, glömde, glömt
 • freeze, froze, frozen frysa, frös, frusit
 • get, got, got , fick, fått
 • give, gave, given ge, gav, givit
 • go, went, gone , gick, gått
 • grow, grew, grown växa, växte, växt
 • hang, hung, hung hänga, hängde, hängt
 • have, had, had ha, hade, haft
 • hear, heard, heard höra, hörde, hört
 • hide, hid, hidden gömma, gömde, gömt
 • hit, hit, hit slå, slog, slagit
 • hold, held, held hålla, höll, hållit
 • hurt, hurt, hurt skada, skadade, skadat
 • keep, kept, kept behålla, behöll, behållit
 • know, knew, known veta, visste, vetat
 • lay, laid, laid lägga, lade, lagt
 • lead, led, led leda, ledde, lett
 • lean, leant, leant luta, lutade, lutat
 • learn, learnt, learnt lära sig, lärde sig, lärt sig
 • leave, left, left lämna, lämnade, lämnat
 • lend, lent, lent låna ut, lånade ut, lånat ut
 • let, let, let låta, lät, låtit
 • lie, lay, lain ligga låg, legat
 • light, lit, lit tända, tände, tänt
 • lose, lost, lost förlora, förlorade, förlorat
 • make, made, made göra, gjorde, gjort
 • mean, meant, meant betyda, betydde, betytt
 • meet, met, met möta, mötte, mött
 • pay, paid, paid betala, betalade, betalat
 • put, put, put sätta, ställa, lägga etc
 • quit, quit, quit sluta, slutade, slutat
 • read, read, read läsa, läste, läst
 • ride, rode, ridden rida, red, ridit
 • ring, rang, rung ringa, ringde, ringt
 • rise, rose, risen gå upp, gick upp, gått upp
 • run, ran, run springa, sprang, sprungit
 • say, said, said säga, sade, sagt
 • see, saw, seen se, såg, sett
 • seek, sought, sought söka, sökte, sökt
 • sell, sold, sold sälja, sålde, sålt
 • sent, sent, sent sända, sände, sänt
 • set, set, set sätta, satte, satt
 • sew, sewed, sewn sy, sydde, sytt
 • shake, shook, shaken skaka, skakade, skakat
 • shine, shone, shone skina, sken, skinit
 • shoot, shot, shot skjuta, sköt, skjutit
 • show, showed, shown visa, visade, visat
 • shrink, shrank, shrunk krympa, krympte, krympt
 • shut, shut, shut stänga, stängde, stängt
 • sing, sang, sung sjunga, sjöng, sjungit
 • sink, sank, sunk sjunka, sjönk, sjunkit
 • sit, sat, sat sitta, satt, suttit
 • sleep, slept, slept sova, sov, sovit
 • smell, smelt, smelt lukta, luktade, luktat
 • speak, spoke, spoken tala, talade, talat
 • spell, spelt, spelt stava, stavade, stavat
 • spend, spent, spent tillbringa, tillbringade, tillbringat
 • spread, spread, spread sprida, spred, spridit
 • stand, stood, stood stå, stod, stått
 • steal, stole, stolen stjäla, stal stulit
 • stick, stuck, stuck fastna, fastnade, fastnat
 • strike, struck, struck slå, slog, slagit
 • swear, swore, sworn svära, svor, svurit
 • sweep, swept, swept svepa, svepte, svept
 • swim, swam, swum simma, simmade, simmat
 • take, took, taken ta, tog, tagit
 • teach, taught, taught lära ut, lärde ut, lärt ut
 • tear, tore, torn riva, rev, rivit
 • tell, told, told berätta, berättade, berättat
 • think, thought, thought tänka, tänkte, tänkt
 • throw, threw, thrown kasta, kastade, kastat
 • wake, woke, woken väcka, väckte, väckt
 • weep, wept, wept gråta, grät, gråtit
 • win, won, won vinna, vann, vunnit
 • wind, wound, wound vrida, vred, vridit
 • write, wrote, written skriva, skrev, skrivit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/irregular-verbs-alphabetically.9108265.html

Dela