Irregular verbs 1

Övningen är skapad 2018-09-16 av Kairo71. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara, var, varit be, was/were, been
 • börja, började, börjat begin, began, begun
 • köpa, köpte, köpt buy, bought, bought
 • göra, gjorde, gjort do, did, done
 • äta, åt, ätit eat, ate, eaten
 • ge, gav, gett give, gave, given
 • , gick, gått eller åka, åkte, åkt go, went, gone
 • ha, hade, haft have, had, had
 • lämna, lämnade, lämnat leave, left, left
 • läsa, läste, läst read, read, read
 • springa, sprang, sprungit run, ran, run
 • se, såg, sett see, saw, seen
 • ta, tog, tagit take, took, taken
 • tycka, tyckt, /tyckt eller tänka, tänkte, tänkt think, thought, thought
 • skriva, skrev, skrivit write, wrote, written

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/irregular-verbs-1.8430897.html

Dela