Ireland Simon Reeves UrPlay 2017-09-05 Part 2.

Övningen är skapad 2017-09-05 av zusanne. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • erfaren experienced
 • viktig vital
 • irländska traditioner Irish folklore
 • att samla to collect
 • främsta foremost
 • myter legends
 • feerna fairies
 • boende habitation
 • landsbygden rural areas
 • att flytta på (något) to accomodate
 • förnuftig sensible
 • att bevara to preserve
 • patriotisk patriotic
 • vacker stunning
 • vacker gorgeous
 • att anlända to arrive
 • vandrare hikers
 • en stav a stick
 • kanske perhaps
 • det usla vädret the worse weather
 • en hedning a pagan
 • brant steep
 • toppen the peak
 • utsikten the view
 • att uppnå to accomplish
 • tro faith
 • stor massive
 • otroligt breathtaking
 • biblioteket library
 • mysigt cosy
 • öppen spis centre piece
 • nybyggare settlers
 • försoning reconciliation
 • inbördeskrig civil war
 • då och då occasionally
 • årtionde decades
 • att stötta to support
 • levande vivid
 • väldigt många a huge numbers
 • segregerat segregated
 • förr the past
 • samarbeta collaborate
 • det visar vem du är it defines you
 • verkligheten the reality
 • arvet legacy
 • ytterområdena outskirts
 • underligt wierd
 • försoninng reconciliation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ireland-simon-reeves-urplay-2017-09-05-part-2.7448673.html

Dela