Ireland Simon Reeves UrPlay 2017-09-05 Part 1.

Övningen är skapad 2017-09-05 av zusanne. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Att upptäcka To explore
 • fantastisk incredible
 • delad devided
 • trubbled bekymrad
 • rätt proper
 • att ena, föra samman to unify
 • nyligen recent times
 • trots despite
 • att lämna in to hand in
 • gräns boarder
 • att tro to have faith
 • att ta reda på to find out
 • en utforskare an explorer
 • ryggsäck rucksack
 • en borg, ett slott a castle
 • stången the bar
 • otroligt unbelievable
 • invasion invasion
 • bukt bay
 • mjuk landning smooth landing
 • att uppskatta, njuta av to enjoy
 • minnesmärke memorial
 • att locka to lure
 • en färja a ferry
 • grevskap county
 • mejeriprodukter diary products
 • att dammsuga to hoover
 • kontoret office
 • speciellt particular
 • fördelar advantages
 • oberoende independant
 • olyckor injuries
 • ekologiskt organic
 • miljö environment
 • nyligen recently
 • kontoret office
 • speciellt particular
 • fördelar advantages
 • oberoende independant
 • olyckor injuries
 • ekologiskt organic
 • miljö environment
 • nyligen recently
 • svält famine
 • vräkt evict
 • hyrestagare tennant
 • vindskydd shelter
 • att svälta to starve
 • bosättare settlers
 • tidigare previous
 • en tillställning an event
 • en vuxen an adult

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ireland-simon-reeves-urplay-2017-09-05-part-1.7445643.html

Dela