Inventions-What´s up? 8

Övningen är skapad 2018-06-14 av AnnieBergvreten. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • uppfinning invention
 • lösning solution
 • inse realise
 • substans, ämne substance
 • bakterier bacteria
 • förbättra improve
 • framställa produce
 • mängder quantities
 • såra injure
 • handflata palm
 • ångmaskin steam engine
 • symaskin sewing machine
 • glödlampa light bulb

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/inventions-whats-up-8.8277155.html

Dela