interrogativos - interrogativa pronomen/frågeord

Övningen är skapad 2023-03-21 av heidicyb. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • var onde
 • vem quem
 • hur como
 • varifrån (kommer du?) de onde
 • hur många/mycket (frågor om kvantitet/ålder/pris mm) (mask+fem?) quanto(s) quanta(s)
 • när quando
 • vad (när det syftar på substantiv) que
 • vad (när det syftar på verb) o que
 • vilken/vilket, "which" (tänk utifrån en lista, vad är???) verbet "ser" qual
 • vilken/vilka "which" (listan, går tsm med verbet "ser") quais
 • hur mycket är klockan? (man syftar på timmen, inte på ett verb) Que horas são? (que horas é que são?)
 • att fråga om tiden för en händelse (verb) a que + horas
 • varför (att ställa frågor och att svara) porque
 • varför (att ställa frågor: ensam eller i slutet av frågan) porquê
 • vad/vilken (att ställa frågor och att svara) o que
 • vad/vilken (att ställa frågor: ensam eller i slutet av frågan) o quê
 • när ska "é que" vara med? mellan frågeord och subjekt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/interrogativos-interrogativa-pronomen-frageord.11407209.html

Dela