Intermolekylära bindningar

Övningen är skapad 2020-02-13 av 03elz001. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vilken Intermolekylär bindning är starkast? Vätebindning
  • Vilken sorts bindning är sker mellan oladdade molekyler? van der Waals-bindning
  • Hur binder dipoler till varandra (bortsett från vätebindning)? Dipol-dipolbindning
  • Vilken formel används för att räkna ut gastryck? pV=nRT
  • p Tryck
  • V Volym
  • n Substansmängd
  • R Allmänna gaskonstanten
  • T Temperatur
  • Vad löser sig bäst i vätska som består av dipoler? Andra dipoler

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/intermolekylara-bindningar.9636798.html

Dela