Ins Kino gehen_schwerere Phrasen

Övningen är skapad 2019-12-02 av FrauDeutschlehrerin. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Das ist wahr. Det är sant.
  • Davon bin ich auch überzeugt. Det är jag också övertygad om.
  • Vielleicht hast du recht, aber ... Kanske har du rätt, men ...
  • Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist. Jag är absolut inte säker om det är så.
  • Das ist aber Unsinn! Det är ju nonsens!
  • Also, wenn du mich fragst... Alltså, om du frågar mig ...
  • Wie denkst du darüber? Vad tycker du?
  • Wie findest du das? Vad tycker du om det?
  • Wie ist deine Meinung? Vad är din åsikt?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ins-kino-gehen_schwerere-phrasen.9497415.html

Dela