injk

Övningen är skapad 2020-05-19 av Bilandzija07. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • novell en kortare berättelse
  • personbeskrivning författarens beskrivning av personerna i novellen
  • händelse Något som inträffar, något som händer.
  • tempus tidsform. När du skriver är det viktigt att tänka på vilket tempus du använder. Till exempel; Per cyklar till affären eller Per cyklade till affären.
  • dialog När personerna i en historia pratar eller tänker
  • genre Vilken typ av text det är.
  • huvudperson Personen som är viktigast i novellen.
  • miljöbeskrivning När författaren beskriver hur platserna och miljön ser ut, känns, luktar och vilka dofter som känns.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/injk.9804755.html

Dela