ING-formen

Övningen är skapad 2020-06-29 av TheNextStevieG. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag läser leyendo
  • jag sover durmiendo
  • jag känner sintiendo
  • jag frågar efter pidiendo
  • jag är siendo
  • bete sig (act) actuar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ing-formen.9820119.html

Dela