Inför slutprovet

Övningen är skapad 2021-04-27 av HakuCho. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • びょういん sjukhus
 • てんいん、みせのひと affärsbiträde
 • しんぶん tidning
 • しごと arbete
 • でんしゃ tåg
 • つぎ nästa
 • びょうき sjukdom
 • のど hals
 • のどがかわいている torr i halsen
 • おなか mage
 • こし korsrygg
 • あし fot/ben
 • かぜをひきます bli förkyld
 • かぜをひいている vara förkyld
 • ねつがあります bli febrig
 • せきが出ます hosta
 • だるい trött/hängig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/infor-slutprovet.10405245.html

Dela