INFÖR PROV MOTHERFUCKERS

Övningen är skapad 2018-03-19 av Syfilis. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • actriz kvinnlig skådespelare
 • cuentacuentos sagoberättare
 • público allmän, offentlig
 • soler bruka
 • disfrazarse klä ut sig
 • empresa företag
 • seguir viviendo fortsätta leva, bo
 • en la actualidad för närvarande, nu
 • juntos tillsammans
 • alquilar hyra
 • piso lägenhet, våningsplan
 • metro cuadrado kvadratmeter
 • salón vardagsrum
 • entrada hall
 • edificio byggnad
 • frente a mittemot
 • costumbre vana
 • taller verkstad
 • estar desempleado vara arbetslös
 • cobrar få betalt
 • prestación bidrag
 • desempleo arbetslöshet
 • aprovechar utnyttja
 • prevención förebyggande, åtgärd
 • riesgo risk
 • laboral arbets-
 • bajo basgitarr
 • sidra cider
 • dibujos animados tecknad film
 • ensayar öva, repetera
 • cuento saga
 • entre los dos båda tillsammans
 • estable stabilt
 • estar a gusto trivas
 • agradable trevlig
 • estarían de skulle vara
 • cocinar laga mat
 • recoger la cocina plocka undan i köket
 • ordenar städa
 • la lavadora tvätt; tvättmaskin
 • tender hänga
 • planchar stryka
 • un fauno en faun
 • tratar de handla om/försöka
 • viuda änka
 • lugar alejado avlägsen plats
 • marido/esposo make
 • capitán kapten
 • duro hård
 • estar en el poder sitta vid makten
 • la guerra civil inbördeskriget
 • rebelde rebell
 • esconderse gömma sig
 • monte berg
 • luchar strida, kämpa
 • estar embarazoda att vara gravid
 • salud hälsa
 • ayuda hjälp
 • hada fe
 • encontrar hitta
 • dice säger
 • otro en annan
 • el mundo världen
 • volver återvända
 • el reino kungadömet
 • abrir öppna
 • universo universum
 • magico magisk
 • peligroso farlig
 • pasar un serie de pruebas klara ett antal prov
 • infancia barndom
 • metódo metod
 • escapar de fly från
 • realidad verklighet
 • si.. om..
 • soportar stå ut med
 • juego lek
 • sueño dröm
 • crear skapa
 • complejo komplex

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/infor-prov-motherfuckers.8142787.html

Dela