Inför muntliga ämnesprov i tyska

Övningen är skapad 2020-05-07 av cissantrieb. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das finde ich auch det tycker jag också
 • das stimmt det stämmer
 • das ist richtig det är rätt
 • das ist wahr det är sant
 • davon bin ich überzeugt det är jag övertygad om
 • zustimmen hålla med
 • zweifeln tvivla
 • das ist wahr, aber det är sant, men
 • vielleicht hast du recht, aber kanske har du rätt, men
 • kann sein, aber så kan det vara, men
 • ich bin mir gar nicht sicher jag är inte alls säker
 • ja, natürlich, aber ja, naturligtvis, men
 • das finde ich gar nicht det tycker jag inte alls
 • das glaube ich wirklich nicht det tror jag verkligen inte
 • ich protestiere wirklich dagegen jag protesterar verkligen mot det
 • das ist doch nicht möglich det är ju inte möjligt
 • das ist aber Unsinn det är ju galet
 • seine Meinung sagen att säga sin åsikt
 • ich finde jag tycker
 • ich denke jag tänker
 • ich glaube jag tror
 • ich persönlich meine jag tycker personligen
 • also, wenn du mich fragst alltså, om du frågar mig
 • was ich sagen wollte war det jag ville säga var
 • Meinungen erfragen Att fråga om någons åsikt
 • Was sagst du? Vad säger du?
 • Wie denkst du darüber? Vad tänker du om det?
 • Wie findest du das? Vad tycker du om det?
 • Was meinst du? Vad tycker du?
 • Wie ist deine Meinung? Vad är din åsikt?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/infor-muntliga-amnesprov-i-tyska.9786785.html

Dela

Annonser