Inför kemiprov 26/9-19

Övningen är skapad 2019-09-17 av Pro178. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • metan CH₄
 • etan C₂H₆
 • propan C₃H₈
 • vatten H₂O
 • koldioxid CO₂
 • kolmonoxid CO
 • kvävedioxid NO₂
 • svaveldioxid SO₂
 • ammoniak NH₃
 • syrgas O₂
 • kvävgas N₂
 • vätgas H₂
 • klorgas Cl₂
 • saltsyra HCl
 • svavelsyra H₂SO₄
 • salpetersyra HNO₃
 • kolsyra H₂CO₃
 • natriumhydroxid NaOH
 • metanol C₂H₅OH
 • väte H
 • helium He
 • litium Li
 • beryllium Be
 • bor B
 • kol C
 • kväve N
 • syre O
 • flour F
 • neon Ne
 • natrium Na
 • magnesium Mg
 • aluminium Al
 • kisel Si
 • fosfor P
 • svavel S
 • klor Cl
 • argon Ar
 • kalium K
 • kalcium Ca

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/infor-kemiprov-26-9-19.9237474.html

Dela