Inför Kemi1 Kursprov

Övningen är skapad 2023-05-31 av MalteKlas. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • metan CH₄
  • saltsyra HCl
  • natriumhydroxid NaOH
  • Ammoniak NH₃
  • hydroxid OH-
  • oxoniumjon H₃O
  • sulfatjon SO₄2-
  • nitrat NO₃-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/infor-kemi1-kursprov.11553602.html

Dela