inf to perfekt till provet | 3

Övningen är skapad 2019-01-06 av jayan00. Antal frågor: 71.
Välj frågor (71)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rennt ist gerannt
 • riechen hat gerochen
 • rufen hat gerufen
 • schlafen hat geschlafen
 • schlagen hat geschlagen
 • schneiden hat geschnitten
 • schreiben hat geschrieben
 • schreien hat geschrien
 • schweigen hat geschwiegen
 • schwimmen ist geschwommen
 • sehen hat gesehen
 • sein ist gewesen
 • singen hat gesungen
 • sitzen ist gesessen
 • sollen hat gesollt
 • sprechen hat gesprochen
 • springen ist gesprungen
 • stechen hat gestochen
 • stehlen hat gestohlen
 • sterben ist gestorben
 • stinken hat gestunken
 • streichen hat gestrichen
 • streiten hat gestritten
 • tragen hat getragen
 • treffen hat getroffen
 • trinken hat getrunken
 • tun hat getan
 • vergessen hat vergessen
 • verlieren hat verloren
 • wachsen ist gewachsen
 • waschen hat gewaschen
 • werden ist geworden
 • werfen hat geworfen
 • wissen hat gewusst
 • wollen hat wollt
 • ziehen hat gezogen
 • zwingen hat gezwungen
 • beginnen hat begonnen
 • bitten hat gebeten
 • bleiben ist geblieben
 • bringen hat gebracht
 • denken hat gedacht
 • dürfen hat gedurft
 • essen hat gegessen
 • fahren ist gefahren
 • finden hat gefunden
 • geben hat gegeben
 • gehen ist gegangen
 • gewinnen hat gewonnen
 • greifen hat gegriffen
 • haben hat gehabt
 • halten hat gehalten
 • heben hat gehoben
 • heißen hat geheißen
 • helfen hat geholfen
 • kennen hat gekannt
 • kommen ist gekommen
 • können hat gekonnt
 • lassen hat gelassen
 • laufen ist gelaufen
 • leiden hat gelitten
 • leihen hat geliehen
 • lesen hat gelesen
 • liegen ist gelegen
 • lügen hat gelogen
 • messen hat gemessen
 • mögen hat gemocht
 • müssen hat gemusst
 • nehmen hat genommen
 • nennen hat genannt
 • raten hat geraten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/inf-to-perfekt-till-provet--3.8766467.html

Dela