industrialisering kap.7

Övningen är skapad 2018-11-11 av lottaback. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • råvara finns i naturen och kan användas till att göra andra varor
 • smidigt enkelt
 • kommunikationer sätt att ta sig från ett ställe till ett annat
 • revolution stor förändring
 • framtidstro tro på en bättre framtid
 • passagerare en som reser
 • rival motståndare
 • skeppsredare ägare till handelsfartyg
 • konkurrent medtävlande
 • fyndighet ställe där det finns mycket malm
 • nationalism idealism som tycker att det egna landet är viktigast
 • vidd bredd
 • räls spår
 • enhetlig likadan
 • avtal kontrakt, överenskommelse
 • sekel århundrade
 • slum bostadsområde med enkla ofta dåliga hus
 • talrik flera, många
 • vittna berätta, vara tecken på
 • reducera minska
 • förebygga förhindra
 • urbanisering folk flyttade från landet till stan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/industrialisering-kap-7.8657360.html

Dela