Indek formler

Övningen är skapad 2018-01-07 av Pontusnord. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Torala rörliga kostnader TRK
 • Totalanalys: V+FK+TRK= TI
 • Totalanalys: FK+TRK = TK
 • Totalanalys: Kritisk punkt då V = 0
 • Bidraganalys: TB (/st) = p-RK/st
 • Bidraganalys (m först): TTB = m*TB
 • Bidraganalys: V = TTB-FK
 • Bidraganalys: TG = TB/p
 • Totalanalys: Verklig omsättning - Kritisk omsättning(omsättning vid kritisk punkt) = Säkerhetsmarginal
 • Kalkyl: Total kostnad/Verklig tillverkad volym Genomsnittkalkyl
 • Kalkyl: Fasta kost./Normal tillv. volym + Rörliga kost./Verklig tillv. Volym Normalkalkyl
 • Utnyttjad kapacitet/Normal kapacitet= Sysselsättningsgrad
 • MO-pålägg= MO/dM
 • TO-pälägg= TO/dL
 • (TTK = totala tilverknings kostnaden) AFFO-pålägg= AFFO/TTK
 • Summan av allt t.o.m AFFO = TK
 • Kalkylering: Indirekta kostnader fördelas och påläggs produkterna, för företag med många produkter Påläggskalkylering
 • (“Särintäkt”-”särkostnad”)/särintäkt = TG
 • Värderingsprincip: Avskriv 30% av restvärdet. Huvudregeln
 • Värderingsprincip: Avskriv 20% av anskaffningsvärdet per år sedan anskaffningen. Kompletteringsregeln
 • Hävstångsformeln: (Re=Räntabilitet på eget kapital, Rt=Räntabilitet på totala tillgångar, Rs=Genomsnittlig ränta på totala skulder, S=skulder, E=eget kapital) Re=Rt+(Rt-Rs)*S/E
 • (SO=samtliga omsättningstillgångar, OUV=omsättningstillgångar utom varulager, KS=kortfristiga skulder) Kassalikviditet= OUV/KS
 • (SO=samtliga omsättningstillgångar, OUV=omsättningstillgångar utom varulager, KS=kortfristiga skulder) Balanslikviditet= SO/KS
 • (EK="eget kapital", OR="obeskattade reserver", TK= totalt kapital) Soliditet= (EK+OR*0, 7)/TK
 • Dela upp pålägga mellan X och Y kostnader (XF, YR) Fasta, rörliga
 • Är löner till förmänn och tjänstemän är (dL/TOf) TOf
 • Kapitalvärdesmetoden: KV = -G+S/(1+i)^n+Sum_(1)^(n)(ak/(1+i)^k)
 • Annuitetsmetoden: Formeln för uttryck >=0, annuitet= (-G+S/(1+i)^n)*tabellD(n, i)+ak
 • Annuitetsmetoden: Enkel formel om man har KV, annuitet= KV*tabellD(n, i)
 • Investeringsbedömning: En investering är lönsam om ii (internräntan) är (större/mindre) eller lika med den på förhand angivna kalkylräntan i. (Större/Mindre) Större
 • Payback metoden (utan hänsyn till ränta): PB= G/ak
 • Payback metoden (med hänsyn till ränta): PB= G/Sum_(1)^(n)(ak/(1+i)^k)
 • Kapitalvärdeskvot KVK= KV/G
 • Annuitetskvot (A=annuitetsvärde) AK = A/G
 • Tillväxtränta itill: Ekvation G(1+itill)^n=S+Sum_(1)^(n)(ak*(1+i)^(n-k))
 • Fisher samband (n=nominellt värde, r=reelt värde, p=pris, i=ränta) (1+pn)/(1+in)=(1+pr)/(1+ir)
 • Kostnader som ej påverkas av kapaciteten (samm vid 110% och 100%) (M, T, A) MO, TOf, AFFO
 • (GTK=genomsnitligt totalt kapital, R=rörelseresultat, FI=finsansiella intäkter) Räntabilitet= (praktiskt i ord, formell) vinst/kapital, (R+FI)/GTK
 • Totalanalys: Säkerhetsmarginal (%) = (m-mk)/m
 • Pålägskalyl: TB= särintäkt-särkostnad
 • (sant/falskt) Är leveransskulder kortfristiga skulder sant
 • I ABC kalkyl kalkylsuppstälning ska inte dL/dM räknas med dL
 • Minimikalkyl: minimikostnad= (rörliga kostnader)/(Verklig volym)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/indek-formler.7907028.html

Dela