In medias res s. 30

Övningen är skapad 2019-01-14 av sminchiola. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Roma Rom
 • puella flicka
 • nomen namn
 • quoque även, också
 • dicere säga
 • habere ha
 • canis hund
 • habitare bo
 • ambulare
 • urbs stad
 • ad till
 • per genom
 • ducere leda
 • ecce se!
 • stare stå
 • multus mycket
 • mons berg, kulle
 • flumen flod
 • mercator köpman
 • campus fält
 • exercere träna
 • magnus stor
 • puer pojke
 • in i,
 • puellae flickor
 • pueri pojkar
 • montes (flera) berg
 • mercatores köpmän
 • campi (flera) fält
 • canes hundar
 • habeo jag har
 • habet han har, hon har, den har, det har, hen har
 • dico jag säger
 • dicit han säger, hon säger, den säger, det säger, hen säger
 • habent de har
 • dicunt de säger
 • sto jag står
 • stat han står, hon står, den står, det står, hen står
 • stant de står
 • habito jag bor
 • habitat han bor, hon bor, den bor, det bor, hen bor
 • habitant de bor
 • exerceo jag tränar
 • exercet han tränar, hon tränar, den tränar, det tränar, hen tränar
 • exercent de tränar
 • duco jag leder
 • ducit han leder, hon leder, den leder, det leder, hen leder
 • ducunt de leder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/in-medias-res-s-30.4681227.html

Dela