IMR s. 42, 45, 53: singular eller plural

Övningen är skapad 2019-01-14 av sminchiola. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • carmina plural
 • arma plural
 • margaritas plural
 • astra plural
 • monachum singular
 • papam singular
 • litem singular
 • lis singular
 • muscas plural
 • avaritiam singular
 • exercitatio singular
 • tenebras plural
 • lucem singular
 • voluptas singular
 • fortuna singular
 • furtum singular
 • testimonium singular
 • corpus singular
 • ieiunium singular
 • iram singular
 • caritatem singular
 • atrio singular
 • tablino singular
 • ancillis singular
 • peristylio singular
 • umbra singular
 • culina singular
 • triclinio singular
 • vinum singular
 • carnem singular
 • cubiculo singular
 • peristylium singular
 • ianuam singular
 • vestibulum singular
 • fora plural
 • fabas plural
 • patronus singular
 • via singular
 • amor singular
 • ancilla singular
 • aqua singular
 • aquila singular
 • ars singular
 • canis singular
 • cena singular
 • cliens singular
 • flos singular
 • fons singular
 • homo singular
 • inimicus singular
 • lex singular
 • margarita singular
 • mater singular
 • mors singular
 • panis singular
 • pater singular
 • pecunia singular
 • porcus singular
 • porta singular
 • puella singular
 • servus singular
 • umbra singular
 • amores plural
 • artes plural
 • canes plural
 • cenae plural
 • clientes plural
 • flores plural
 • fontes plural
 • homines plural
 • leges plural
 • margaritae plural
 • matres plural
 • mortes plural
 • panes plural
 • patres plural

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imr-s-42-45-53-singular-eller-plural.7924140.html

Dela