IMR s. 42, 45, 53: nominativ eller ackusativ

Övningen är skapad 2019-01-14 av sminchiola. Antal frågor: 88.
Välj frågor (88)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • amor nominativ
 • ancilla nominativ
 • aqua nominativ
 • aquila nominativ
 • ars nominativ
 • canis nominativ
 • cena nominativ
 • cliens nominativ
 • flos nominativ
 • fons nominativ
 • homo nominativ
 • inimicus nominativ
 • lex nominativ
 • margarita nominativ
 • mater nominativ
 • mors nominativ
 • panis nominativ
 • pater nominativ
 • pecunia nominativ
 • porcus nominativ
 • porta nominativ
 • puella nominativ
 • servus nominativ
 • umbra nominativ
 • via nominativ
 • amores nominativ, ackusativ
 • ancillae nominativ
 • aquae nominativ
 • aquilae nominativ
 • artes nominativ, ackusativ
 • canes nominativ, ackusativ
 • cenae nominativ
 • clientes nominativ, ackusativ
 • flores nominativ, ackusativ
 • fontes nominativ, ackusativ
 • homines nominativ, ackusativ
 • inimici nominativ
 • leges nominativ, ackusativ
 • margaritae nominativ
 • matres nominativ, ackusativ
 • mortes nominativ, ackusativ
 • panes nominativ, ackusativ
 • patres nominativ, ackusativ
 • pecuniae nominativ
 • porci nominativ
 • portae nominativ
 • puellae nominativ
 • servi nominativ
 • umbrae nominativ
 • viae nominativ
 • amorem ackusativ
 • ancillam ackusativ
 • aquam ackusativ
 • aquilam ackusativ
 • artem ackusativ
 • canem ackusativ
 • cenam ackusativ
 • clientem ackusativ
 • florem ackusativ
 • fontem ackusativ
 • hominem ackusativ
 • inimicum ackusativ
 • legem ackusativ
 • margaritam ackusativ
 • matrem ackusativ
 • mortem ackusativ
 • panem ackusativ
 • patrem ackusativ
 • pecuniam ackusativ
 • porcum ackusativ
 • portam ackusativ
 • puellam ackusativ
 • servum ackusativ
 • umbram ackusativ
 • viam ackusativ
 • ancillas ackusativ
 • aquas ackusativ
 • aquilas ackusativ
 • cenas ackusativ
 • inimicos ackusativ
 • margaritas ackusativ
 • pecunias ackusativ
 • porcos ackusativ
 • portas ackusativ
 • puellas ackusativ
 • servos ackusativ
 • umbras ackusativ
 • vias ackusativ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imr-s-42-45-53-nominativ-eller-ackusativ.7916676.html

Dela