IMR s. 14 översätt orden från latin till svenska

Övningen är skapad 2019-01-14 av sminchiola. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • terra mark
 • firmus fast
 • forum torg
 • Romanus romersk
 • brevis kort
 • homo människa
 • bellum krig
 • civilis medborgerlig
 • pax fred
 • civis medborgare
 • imperium rike, makt
 • tu du
 • amicus vän
 • verus sann, verklig
 • rarus sällsynt
 • tempus tid
 • umbra skugga
 • et och, även
 • sum jag är
 • es du är
 • est han är, hon är, den är, det är, hen är
 • ubi där, var
 • pulvis stoft, aska
 • missa mässa
 • avis fågel
 • thesaurus skatt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imr-s-14-oversatt-orden-fran-latin-till-svenska.6356558.html

Dela