IMR s. 14-15 och 30: översätt substantiven

Övningen är skapad 2019-01-14 av sminchiola. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aedificium, -i n byggnad
 • amicus, -i m vän, kompis
 • ancilla, -ae f slavinna
 • ars, artis f konst
 • avis, avis f fågel
 • basilica, -ae f basilika
 • bellum, -i n krig
 • campus Martius, campi Martii m Marsfältet
 • campus, -i m fält
 • canis, canis m/f hund
 • caro, carnis f kött
 • civis, civis m/f medborgare
 • fama, -ae f rykte
 • femina, -ae f kvinna
 • flumen, fluminis n flod
 • forum, -i n torg
 • frater, fratris m bror
 • homo, hominis m man, människa
 • imperium, -i n imperium, makt
 • iniuria, -ae f orätt, orättvisa
 • medicus, -i m läkare
 • mercator, mercatoris m köpman
 • miles, militis m soldat
 • mons, montis m berg, kulle
 • natura, -ae f natur
 • panis, panis m bröd
 • pax, pacis f fred, frid
 • puella, -ae f flicka
 • puer, -i m pojke
 • pulvis, pulveris m/f stoft, aska, puder, pulver
 • rex, regis m kung
 • Roma, -ae f Rom
 • servus, -i m slav
 • soror, sororis f syster
 • taberna, -ae f värdshus, krog, bod, butik
 • templum, -i n tempel
 • tempus, temporis n tid
 • terra, -ae f mark
 • Tiberis, Tiberis m Tibern
 • umbra, -ae f skugga
 • urbs, urbis f stad
 • ursus, -i m björn
 • variatio, variationis f variation
 • verbum, -i n ord
 • vita, -ae f liv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imr-s-14-15-och-30-oversatt-substantiven.6565194.html

Dela