Imperfekt-Oregelbundna verb

Övningen är skapad 2013-04-25 av linahl. Antal frågor: 61.
Välj frågor (61)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • se see, saw, seen
 • komma come, came, come
 • säga say, said, said
 • ge sig av leave, left, left
 • sitta sit, sat, sat
 • springa run, ran, run
 • göra make, made, made
 • skriva write, wrote, written
 • sälja sell, sold, sold
 • get, got, got
 • vara be, was/were, been
 • börja begin, began, begun
 • bryta break, broke, broken
 • köpa buy, bought, bought
 • fånga catch, caught, caught
 • komma come, came, come
 • kosta cost, cost, cost
 • skära cut, cut, cut
 • göra do, did, done
 • dricka drink, drank, drunk
 • köra drive, drove, driven
 • äta eat, ate, eaten
 • känna feel, felt, felt
 • slåss fight, fought, fought
 • hitta find, found, found
 • glömma forget, forgot, forgotten
 • get, got, got
 • ge give, gave, given
 • go, went, gone
 • ha have, had, had
 • hålla hold, held, held
 • veta know, knew, known
 • lämna leave, left, left
 • låna ut lend, lent, lent
 • förlora lose, lost, lost
 • göra make, made, made
 • möta meet, met, met
 • läsa read, read, read
 • rida ride, rode, ridden
 • springa run, ran, run
 • säga say, said, said
 • se see, saw, seen
 • sälja sell, sold, sold
 • sända send, sent, sent
 • skaka shake, shook, shaken
 • stänga shut, shut, shut
 • sjunga sing, sang, sung
 • sitta sit, sat, sat
 • sova sleep, slept, slept
 • tala speak, spoke, spoken
 • tillbringa spend, spent, spent
 • stå stand, stood, stood
 • simma swim, swam, swum
 • ta take, took, taken
 • lära ut teach, taught, taught
 • berätta tell, told, told
 • tänka think, thought, thought
 • förstå understand, understood, understood
 • bära (kläder) wear, wore, worn
 • vinna win, won, won
 • skriva write, wrote, written

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imperfekt-oregelbundna-verb.2811662.html

Dela