imperfekt av starka verb meningar

Övningen är skapad 2018-03-20 av petraa. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • er las die Zeitung han läste tidningen
 • wir assen gestern Pizza vi åt pizza igår
 • ich sass allein am Fenster jag satt ensam vid fönstret
 • sie sprachen kein Deutsch de talade ingen tyska
 • wir veroren das Spiel vi förlorade matchen
 • er schlief immer lange han sov alltid länge
 • Lisa flog nach Österreich Lisa flög till Österrike
 • wie findest du den Film? vad tycker du om filmen?
 • bekamen Sie ein neues Fahhred, Frau Krause? fick ni en ny cykel, fru Krause?
 • die Schule begann im August skolan började i augusti
 • die Mannschaft begann mit 3-1 laget vann med 3-1
 • nahmen Sie rechts um die Ecke? tog ni till höger runt hörnet?
 • die Kinder schrieben ein langes Brief barnen skrev ett långt brev
 • Anna und Peter fuhren ins Ausland Anna och Peter åkte utomlands
 • er ging nach Hause han gick hem
 • saht ihr den Film, Kinder? såg ni filmen, barn?
 • wir gaben die Lehrerin ein Geschenk vi gav läraren (kvinnlig) en present
 • ich lief leider zu langsam jag sprang tyvärr för långsamt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imperfekt-av-starka-verb-meningar.8144157.html

Dela